Wij zijn een ervaren en solide partij die vanuit gezond ondernemersverstand werkt aan:

  • Veiligheid van mens en dier, woningen en bedrijven door onze dijken.
  • Een rioolwaterzuivering die schoon water, grondstoffen en energie oplevert.
  • Voldoende en schoon water in beken en grondwatersysteem dat om kan gaan met droogte én klimaatbuien

We gaan verstandig om met geld en durven keuzes te maken. Een ondernemende bedrijfsmatige organisatie.
Duurzaam (ook financieel), innovatief en circulair met onze bedrijven.
We werken toekomstgericht vanuit realisme. We leven niet op de pof.
Innovatie levert rendement, grondstoffen en energie op waardoor we een gezond, betaalbaar en wendbaar waterschap blijven.